Plaatsbeschrijving

 
VDB.IMMO  VERZORGT EEN GEDETAILLEERDE PLAATSBESCHRIJVING VOOR UW VERHUURD GOED!

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur.
De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.
Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning.
De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd en mee geregistreerd worden. Om geldig te zijn moet de plaatsbeschrijving ook door beide partijen (of vertegenwoordiger) gedateerd en getekend worden en bovendien voorzien zijn van voldoende details. Een clausule als “het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dat”… kan niet.
Bij het einde van de huurovereenkomst is dit document van essentieel belang voor beide partijen.

WAT DOEN WIJ:

• Wij maken een sluitend, professioneel en gedetailleerd opgesteld document
• Beschrijven alle ruimtes in detail en voegen de nodige foto’s toe zodat er geen twist ontstaat over de al dan niet aanwezigheid van beschadigingen of gebreken
• Noteren de eventuele opmerkingen van beide partijen
• Registreren de plaatsbeschrijving, samen met het huurcontract

Voor alle verdere inlichtingen steeds bereikbaar op GSM 0476 959 958 of info@vdb.immo of vul één van de aanvraagformulieren in op deze website.